รายละเอียดการจัดส่งรางวัลประจำปีการศึกษา 2566  ภาคเรียนที่ 1

(กรณีได้รับรางวัล)
1. กรณีสมัครสอบผ่านครูที่โรงเรียน สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่โรงเรียนในช่วงเปิดเทอม 2 ปีการศึกษา 2566 (ตั้งแต่วันที่  15 พฤศจิกายน  2566 เป็นต้นไป)
** ขึ้นอยู่กับรูปแบบการมอบรางวัลของแต่ละโรงเรียน **
2. กรณีสมัครสอบออนไลน์แบบบุคคล เหรียญรางวัลจะจัดส่งภายในเดือนพฤศจิกายน 2566
*** หมายเหตุ รางวัลทุกรายการมีระยะเวลาในการผลิต ***

แบบฟอร์มสั่งจอง
>>>ถ้วยรางวัลเกียรติยศเป็นเงิน 1,090 บาท รวมจัดส่งฟรี
>>>ประกาศนียบัตรพร้อมปกผ้าไหมอย่างดีเป็นเงิน  450 บาท รวมจัดส่งฟรี

โปรโมชั่นพิเศษ
สั่งจองถ้วยรางวัล 1,090 บาทพร้อมประกาศนียบัตรพร้อมปกผ้าไหมอย่างดี 450 บาท คงเหลือเพียง 1,390บาท **รวมค่าจัดส่งแล้ว**

สั่งถ้วยรางวัลหรือประกาศนียบัตร คลิก

การชำระเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 
296-244273-0
ชื่อบัญชี  บริษัท เซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด | Center One Education Co.,Ltd.

เมื่อชำระเงินแล้ว ส่งสลิปไปที่ LINE @center1edu แจ้งชื่อ สกุล และเลขบัตรประชาชนของผู้เข้าสอบ

ภาคเรียนที่ 1
รอบที่ 1 สั่งจองพร้อมชำระเงิน 20 กันยายน – 10 ตุลาคม 2566 เริ่มจัดส่ง 15 พฤศจิกายน 2566
รอบที่ 2 สั่งจองพร้อมชำระเงิน 11 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2566 เริ่มจัดส่ง 30 พฤศจิกายน 2566
** นักเรียนสามารถสั่งจองย้อนหลัง ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 วิชา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  เพิ่มเติมได้
***สามารถดำเนินการในหน้าประกาศผลสอบในวิชาที่ต้องการสั่งจอง ***