รายละเอียดการจัดส่งรางวัลประจำปีการศึกษา 2566  ภาคเรียนที่ 2

(กรณีได้รับรางวัล)
1. กรณีสมัครสอบผ่านครูที่โรงเรียน สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่โรงเรียนในช่วงเปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2567 (ตั้งแต่วันที่  20 มิถุนายน  2567 เป็นต้นไป)
** ขึ้นอยู่กับรูปแบบการมอบรางวัลของแต่ละโรงเรียน **
2. กรณีสมัครสอบออนไลน์แบบบุคคล เหรียญรางวัลจะจัดส่งภายในเดือนมิถุนายน  2567
*** หมายเหตุ รางวัลทุกรายการมีระยะเวลาในการผลิต ***

แบบฟอร์มสั่งจอง
>>>ถ้วยรางวัลเกียรติยศเป็นเงิน 1,090 บาท รวมจัดส่งฟรี
>>>ประกาศนียบัตรพร้อมปกผ้าไหมอย่างดีเป็นเงิน  450 บาท รวมจัดส่งฟรี

โปรโมชั่นพิเศษ
สั่งจองถ้วยรางวัล 1,090 บาทพร้อมประกาศนียบัตรพร้อมปกผ้าไหมอย่างดี 450 บาท คงเหลือเพียง 1,390บาท **รวมค่าจัดส่งแล้ว**

สั่งถ้วยรางวัลหรือประกาศนียบัตร คลิก

การชำระเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 
296-244273-0
ชื่อบัญชี  บริษัท เซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด | Center One Education Co.,Ltd.

เมื่อชำระเงินแล้ว ส่งสลิปไปที่ LINE @center1edu แจ้งชื่อ สกุล และเลขบัตรประชาชนของผู้เข้าสอบ

ภาคเรียนที่ 2
รอบที่ 1 สั่งจองพร้อมชำระเงิน 29 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2567 เริ่มจัดส่ง 20 พฤษภาคม 2567
รอบที่ 2 สั่งจองพร้อมชำระเงิน 21 มีนาคม – 30 เมษายน เริ่มจัดส่ง 1 มิถุนายน 2567
** นักเรียนสามารถสั่งจองย้อนหลัง ภาคเรียนที่ 1 ปี 2566 วิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา  เพิ่มเติมได้
***สามารถดำเนินการในหน้าประกาศผลสอบในวิชาที่ต้องการสั่งจอง ***