บริษัท เซ็นเตอร์ วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
บริษัท เซ็นเตอร์ วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ทดสอบแข่งขันความรู้นักเรียนทั่วประเทศ
สั่งซื้อข้อสอบ
สั่งซื้อข้อสอบ
พร้อมเฉลยปีเก่า

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เซ็นเตอร์ วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด คือองค์กรที่จัดสอบทดสอบความรู้นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อวัดผลการศึกษาทางด้านวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อชิงทุนการศึกษา

หากสนใจเข้าร่วมสอบ

ทางบริษัท เซ็นเตอร์ วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้จัดสอบกับทางโรงเรียนเท่านั้น หากโรงเรียนใดต้องการเข้าร่วมสอบสามารถรวบรวมนักเรียนให้ครบ 35 คน ก็สามารถเปิดเป็นสนามสอบได้ทันที โดยให้ทางโรงเรียนหรืออาจารย์ติดต่อส่งรายชื่อนักเรียนเข้ามาทางข้อมูลการติดต่อสื่อสารที่ทางบริษัทได้ให้ไว้

บริการของเรา

"บริการของเรา คือ สิ่งที่อธิบายว่าองค์กรของเราทำอะไรบ้าง"
จัดสอบวัดความรู้เพื่อชิงทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน ป.1-ม.6 ทั่วประเทศ
Read more
ขายข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
Read more
จัดกิจกรรมทางการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
Read more
100

คุณภาพ

10

ปีในประสบการณ์

160

รางวัลต่อปี

150000

ผู้เข้าร่วมสอบ