รายละเอียดโครงการสอบ สมัครสอบ คลิกที่นี่

โครงการ National Online Genius Test
สอบวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ Pre-English Genius Test
ชิงเหรียญรางวัลรอบสุดท้ายของปี 2566
วิชา ภาษาอังกฤษ
วิชาละ 220 บาท
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ -7 พฤษภาคม 2567
วันสอบ 9-23 พฤษภาคม 2567
ประกาศผล 30 พฤษภาคม 2567


แยกเป็น 4 ระดับชั้น

  1. ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)
  2. ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
  3. ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
  4. ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)


    ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 45 ข้อๆละ 4 คะแนน รวม 180 คะแนน
    เวลาสอบ 60 นาที

สอบออนไลน์สอบได้เองที่บ้านโดยผ่านอุปกรณ์มือถือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
น้องที่เข้าร่วมสอบทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

เกณฑ์การให้รางวัล

–เหรียญรางวัลเพิ่มเป็น 3 เกณฑ์ทำให้มีเหรียญรางวัล 3 ขั้นด้วยกัน คือ เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง 

   เหรียญรางวัล     เกณฑ์
   เหรียญทอง          ได้คะแนนระหว่าง 90%-100 %
   เหรียญเงิน            ได้คะแนน 80% ขึ้นไป
   เหรียญทองแดง    ได้คะแนน 70% ขึ้นไป  

ข้อละ 4 คะแนน 45 ข้อ รวม 180 คะแนน

หัวเรื่องการประเมิน
– Grammar and structures 15 ข้อ
– Vocabulary 15 ข้อ
– Conversation 15 ข้อ


ขั้นตอนการสมัครสอบ

1.  ลงทะเบียน คลิกที่นี่  กรอกชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน Email เบอร์มือถือ เลือกวิชาที่ต้องการสอบ
2. สแกนโอนเงินค่าชุดทดสอบ
3. ระบบจะส่ง LINK เข้าสอบ, รหัสผ่าน และกำหนดการให้ท่านทาง Email โดยทันทีหลังจากโอนเงิน
4. เมื่อถึงวันที่กำหนดท่านสามารถ เริ่มทดสอบได้ (โดยสอบเวลาใดก็ได้ ) 
5. เมื่อถึงประกาศผลสอบนักเรียน ดูคะแนน อันดับที่ได้ และ เฉลยได้ทันที

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น