เข้าสอบได้ที่ test.center1edu.com รหัสคือ C ตามด้วยเลขบัตรประชาชน 6 หลักท้าย

วันที่ 14-28 ก.พ. 2566

โปรดจดคำตอบระหว่างทำข้อสอบ เผื่อเกิดปัญหาระหว่างทำข้อสอบ

เมื่อสอบเสร็จแล้วให้ดาวน์โหลดกระดาษคำตอบเก็บไว้

สอบถามเพิ่มเติม / ลืมรหัสผ่าน / แจ้งปัญหา LINE @center1edu