เข้าทดสอบระบบการสอบได้ที่ รหัสผ่านคือ C ใหญ่ ตามด้วยเลขบัตรประชาชน 6 หลักสุดท้าย

สอบถามเพิ่มเติมที่ LINE @Center1edu

สมัครสอบวิชาอื่นเพิ่มเติมได้ที่ https://online.center1edu.com