ผลสอบ ONLINE

สมัครสอบ online คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่


ผลสอบรายบุคคล ONSITE
ผลสอบจัดอันดับ ONSITE

วิชาวันประกาศผลเวลา
คณิตศาสตร์ online และ onsite20 กันยายน 256614.00น.
ภาษาอังกฤษ online และ onsite20 กันยายน 256614.00น.
ภาษาไทย online และ onsite11 ตุลาคม 256614.00น.
สังคมศึกษา online และ onsite11 ตุลาคม 256614.00น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE @center1edu