สอบที่โรงเรียนสามารถติดต่อได้ที่หมวดวิชาของโรงเรียน
สอบออนไลน์ สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ online.center1edu.com/online
แชทหาเราโดยตรงได้ที่ Line: @center1edu