เข้าดูผลสอบวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Onsite เทอม 1 ปี 2565 ได้ที่ score.center1edu.com

สำหรับวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา Onsite จะประกาศผลสอบวันที่ 11 ตุลาคม 2565

วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Online จะประกาศผลสอบวันที่ 5 ตุลาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE @center1edu