รายละเอียดโครงการสอบ สมัครสอบ คลิกที่นี่

    เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันมีการเรียนการสอนที่ไม่ต่อเนื่องทำให้น้องนักเรียนขาดการฝึกฝนประสบการณ์ด้านการสอบแข่งขันทางวิชาการที่หลากหลายทางบริษัท เซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เล็งเห็นความสำคัญนี้  จึงได้เปิดทดสอบออนไลน์ขึ้นเพื่อให้นักเรียน ที่ไม่มีสถานที่สอบ และนักเรียน ที่ต้องการวัดความรู้ของตนเอง โดยมอบเหรียญรางวัล **เหรียญหนึ่งคนเก่ง**ให้กับน้องๆ ที่ได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และดาวน์โหลดเกียรติบัตรทางเว็บไซต์ได้ทุกคนที่เข้าสอบ

วิชาที่เปิดสอบ มี 4 วิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา
ระดับชั้น ป.1-ม.6 ในปีการศึกษา 2565


ค่าสมัครสอบ

วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-ม.6 200  บาท(ได้รับไฟล์ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยปีล่าสุดสำหรับเป็นแนวฟรี)
วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ม.6 200 บาท (ได้รับไฟล์ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยปีล่าสุดสำหรับเป็นแนวฟรี)
วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้น ป.1-ม.6 200 บาท (ได้รับไฟล์ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยปีล่าสุดสำหรับเป็นแนวฟรี)
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ม.6 200  บาท (ได้รับไฟล์ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยปีล่าสุดสำหรับเป็นแนวฟรี)


ส่วนลดพิเศษสมัครสอบ
โปรโมชั่นสมัครสอบ 2 รายวิชา ราคาเพียง 390 บาท (ลดจากปกติ 400 บาท)
โปรโมชั่นสมัครสอบ 3 รายวิชา ราคาเพียง 570 บาท (ลดจากปกติ 600 บาท)
โปรโมชั่นสมัครสอบทั้ง 4 รายวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ราคาเพียง 700 บาท (ลดจากปกติ 800 บาท)

ระดับที่เปิดสอบ

วิชา คณิตศาสตร์ 1 ภาษาอังกฤษ  แบ่งการประเมินผล ออกเป็นวิชาละ  10  ระดับชั้น ดังนี้ 

1.   Pre -ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3)                           2.   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   

3.   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                           4.   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

5.   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                             6.   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     

7.   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                             8.   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

         9.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                                         10.   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

  • ภาษาอังกฤษเป็นข้อสอบปรนัย  80  ข้อ 80  คะแนน จับเวลา 2 ชั่วโมง ทำแยกวันกับวิชาอื่นได้          
  • คณิตศาสตร์เป็นข้อสอบปรนัย  50  ข้อ 100  คะแนน จับเวลา 2 ชั่วโมง ทำแยกวันกับวิชาอื่นได้

วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา  แบ่งการประเมินผล เป็นวิชาละ 9 ระดับชั้น ดังนี้

1.   ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)             2.   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   

3.  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                    4.   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

5.   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                     6.   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     

7.   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                     8.   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   

9.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5-6)

ภาษาไทยและ สังคมศึกษา เป็นข้อสอบปรนัย  80  ข้อ 80  คะแนน จับเวลา วิชาละ 2 ชั่วโมง ทำแยกวันกับวิชาอื่นได้

เกณฑ์การให้รางวัล

ให้*เหรียญรางวัลหนึ่งคนเก่ง*

–เหรียญรางวัลเพิ่มเป็น 3 เกณฑ์ทำให้มีเหรียญรางวัล 3 ขั้นด้วยกัน คือ เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง 

   เหรียญรางวัล     เกณฑ์
   เหรียญทอง          ได้คะแนนระหว่าง 95%-100 %
   เหรียญเงิน            ได้คะแนน 85% ขึ้นไป
   เหรียญทองแดง    ได้คะแนน 75% ขึ้นไป  

–ผู้สอบจะได้เหรียญรางวัลที่สูงสุดรางวัลเดียว
– กรณีคนเดียวสอบวิชาเดียวกันหลายระดับ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
– ผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล ต้องแสดงบัตรประชาชน ตามชื่อ-นามสกุล และ เลขประจำตัวประชาชน ที่สมัครสอบ และแจ้งที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อจัดส่งรางวัลไปให้ตามที่อยู่
  (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล กรณีพบว่านักเรียนทุจริตในการสอบหรือสอบต่ำกว่าระดับชั้นที่ศึกษาอยู่)

รับสมัครสอบสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คณิต / อังกฤษ รับสมัครวันนี้ – 30 สิงหาคม 2565

ไทย / สังคม รับสมัครวันนี้ – 20 กันยายน 2565

วันที่สอบ

วิชา คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ เริ่มสอบวันที่ 31  สิงหาคม – 9 กันยายน 2565
ภาษาไทย/ สังคมศึกษา เริ่มสอบวันที่ 21 – 30 กันยายน 2565

วันประกาศผลสอบ

วิชาคณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ ประกาศผลสอบวันที่ 5 ตุลาคม 2565
ภาษาไทย/ และ สังคมศึกษา/ ประกาศผลสอบวันที่ 21 ตุลาคม 2565

ตัวอย่างเกียรติบัตร


ขั้นตอนการสมัครสอบ

1.  ลงทะเบียน คลิกที่นี่  กรอกชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน Email เบอร์มือถือ เลือกวิชาที่ต้องการสอบ
2. โอนเงินค่าชุดทดสอบ และ แจ้งการโอนเงินโดยการแนบสลิปกลับมาทาง Email [email protected]
3. เมื่อแอดมินตรวจสอบยอดเงินแล้ว ระบบจะส่ง ข้อสอบเก่าให้ท่านทาง Email 
4. เมื่อถึงวันที่กำหนดท่านสามารถ เริ่มทดสอบได้ (โดยสอบเวลาใดก็ได้ ) 
5. เมื่อถึงประกาศผลสอบนักเรียน ดูคะแนน อันดับที่ได้ และ เฉลยได้ทันที

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น